تبلیغات
مدیریت ورزشی - تصور دانش آموزان از اوقات فراغت

مدیریت ورزشی
برنامه ریزی آوردن آینده به زمان حال است

دکتر رحیمی عبدالحمید عباسی مهشید نعمت الهی
هدف از مطالعه برای بررسی کردن تعیین درست بودن مطالعات دانش آموزان در اوقات فراغت وحرفه ای ها است. اوقات فراغت معمولا به عنوان وقت آزاد فعالیت ویا یک حالت ذهنی درک شده است. اوقات فراغت همچنین به رشد و نمو فعالیت و عمل بستگی دارد. داده ها از یک مطالعه عمده درباره اوقات فراغت در دانشگاه Midwestern در ایالات متحده آمریکا جمع آوری شده است. ابزار پژوهش شامل یک بخش درست وغلط a three part free list component و اطلاعات جمعیتی است.

اطلاعات بدست آمده بر اساس نظریه مدل سازگار با نرم افرار تجزیه و تحلیل spss , anthropac  تجزیه و تحلیل شده بود.

اطلاعات (درست و نادرست) از تعاریف سنتی اوقات فراغت و همچنین از اوقات فراغت به عنوان یک فعالیت برای رشد و نمو حمایت کرد. حرفه ای های اوقات فراغت تصور می شد با برخی ویژگی های شخصیتی و فعالیت ها در ارتباط هستند مفاهیم این یافته ها برای اوقات فراغت و آماده سازی حرفه ای مورد بحث قرار گرفته باشد.

کلمات کلیدی: تعاریف اوقات فراغت ، حرفه ای ، برنامه تحصیلی


مقدمه

بازتاب یک مطالعه ارزشمند درباره تفریح ، پارک ها و اوقات فراغت در ایالات متحده Dastin ,and Goodale(1999) مربیان را با این سوال به چالش کشید چگونگی انجام تفریح ، پارک و شرحی از یک آموزش ارزشمند در برابر مطالعات اوقات فراغت؟ پاسخ سوال خود را آنها نوشتند:

این بستگی به این دارد که چه رشته ای هستند و چه هدفی دارند و چطور این هدف تحصیل حرفه ای آنها را منعکس می کند و چه درس ها ، مهارت ها ، ارزش ها و روش اخلاقی در این هدف حیاتی هستند.

بخشی از آنچه اخیرا برای مشخص کردن اوقات فراغت و اوقات فراغت حرفه ای یافت شده است wittو Eliis این پرسش را مطرح کرده اند: آیا تعریفی از اوقات فراغت تاثیری روی چگونگی انجام کارها و مفاهیم واقعی دارد؟ آنها پاسخ این سوال را بله پیشنهاد دادند. به علاوه whitson و stack اشاره می کنند که: گفتمان مدیریت و در واقع اوقات فراغت نیاز ساختار های زبانی و اجتماعی و تاریخی منعکس کننده در هر زمان است.

یک شکایت مکرر دانش آموزان در کلاس های ما این است که در هر کلاس آنها را بر شمرد و شرحی از اوقات فراغت ، تفریح و سرگرمی ، بازی و قوانین مربوط مشخص شده و بحث شود. اغلب تعاریف پیچیده ، متنوع و متنی هستند. دانش آموزان ممکن است نتیجه بگیرند که اوقات فراغت بسیار فرد گراست و برای افراد مختلف معانی مختلف دارد. توافق کمی درباره معانی اوقات فراغت وجود دارد. معنی اوقات فراغت چیست یک سوال مورد بحث است. مباحث مربوط به نقش دانشگاهیان که به مطالعه رفتار اوقات فراغت ، خدمات اوقات فراغت و آموزش ارائه دهندگان خدمات در آینده می پردازد.

استدلال شده که اوقات فراغت است که زیر بنای فلسفی را برای سازمان های ارائه خدمات فراهم می کند. در نتیجه در این ادعا ، برنامه ها و خدمات وسیله ای برای تسهیل اوقات فراغت هستند. اوقات فراغت یک تجربه لذت بخش و زمان فعالیت آزادانه و استراحت است. در این مورد از طریق برنامه ها و خدمات ارائه شده ، اگر اوقات فراغت به عنوان یک فعالیت معمولی در طول زمان آزاد تعریف شود ، نقطه پایانی برای این تعریف و نتیجه است.

این معقول است که فرض کنیم دیدگاه ارائه دهندگان خدمات اوقات فراغت حداقل در این بخش توسط  فرآیندهای رسمی آموزشی تحت تاثیر قرار گرفته است.  این به نوبه خود یک اثر در ماموریت و اهداف آینده در زمینه خدمات تفریحی در ایالات متحده آمریکا به عنوان یک ارائه دهنده خواهد داشت. در حالی که دانشگاهیان ممکن است درک غنی از اوقات فراغت داشته باشند که با کلاس های درسشان نیز در ارتباط است. شواهد تجربی نشان می دهد که دانش آموزان در پارک ها تفریح و سرگرمی دارند و در ادامه این مقاله به مفاهیم سنتی اوقات فراغت به عنوان فعالیت یا وقت آزاد می پردازیم. متاسفانه ، چگونگی تعریف دانش آموزان از اوقات فراغت و چگونگی عمل به اوقات فراغت به خوبی درک نشده است. سولات خاص مطرح شده در این مطالعه عبارتند از: آیا دانشجویان مقطع کارشناسی اعتقاد درست در مورد معنای اوقات فراغت دارند؟ برداشت حرفه ای این دانشجویان از اوقات فراغت چیست و آنها عقیده دارند که چه حرفه ای را در اوقات فراغت نیاز دارند به منظور شغل آینده شان بیاموزند.

  برای ادامه مطلب اینجا کلیک کنید

ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 21 شهریور 1392 توسط دکترقاسم رحیمی
تبلیغات
درباره وبلاگ