تبلیغات
مدیریت ورزشی - حفاظت از ورزشکار در سیستم ورزشی کبک: تشخیص و ارزیابی، مشکلات و چالش ها

مدیریت ورزشی
برنامه ریزی آوردن آینده به زمان حال است

دکتر رحیمی- ایمان کوهی مهشید نعمت الهی


چکیده:

ورزش اغلب به عنوان عاملی برای سلامتی و محفوظ بودن از خطر شناخته می شود. پژوهش ها نشان داده است که مشکلاتی شامل مسائل جنسی و جسمی و روحی در این زمینه وجود دارد که میزان کمی حفاظت در سازمان های ورزشی رویت می شود. سازمان ورزشی کبک هم مستثنی نیست. موضوع پژوهشی که اینجا ارائه شده، قسمتی از یک پروژه­ی عظیم بود که با جمع آوری اطلاعات برای ایجاد ساختاری جهت حفاظت از کودکان در واحدهای ورزشی در انگلستان هدف گزاری شد تا یک ساختار ممکن تعیین گردد و سیستمی مشابه هم در کبک برپاشود. نتایج ارائه شده، آنالیزهای قانونی، سیاسی، فرهنگی-اجتماعی در کبک را برای تلاش درجهت فهمیدن بهتر مشکلات شایعی که وجود دارد و البته حمایت از ورزشکاران، مورد توجه قرار داده است.

اختلاف میان سیاست ها و نتایج از پیش تعیین شده به عنوان مسئله ای در عرصه ی حمایت از کودکان تشخیص داده شده است. اما این مقاله نشان داد که این اختلاف در واقعیت چقدر بزرگ است. طرح­های پیشنهادی برخواسته از یافته­ها، سیاست گزاران را در این موضوع برای سال­های آینده امیدوارانه راهنمایی خواهد کرد.

کلمات کلیدی:

حفاظت از ورزشکار، خشونت، جوان، سازمان­های ورزشی.

بیش از 500000 ورزشکار جوان در مسابقات متحد ورزشی در کبک شرکت کردند. اگرچه ورزش اغلب تحت عنوان سلامتی و محفوظ بودن از خطر و یک عامل رشد جوانی شناخته شده، سوء استفاده های فیزیکی توسط ورزشکاران گزارش شده است و حفاظت از ورزشکاران در ارگان­های ورزشی به میزان کمی قابل رویت است.

سازمان های ورزشی کبک هم از این قاعده مستثنی نیستند. عوامل متعددی مانع از اجرا و مدیریت اقدامات حفاظت از ورزشکاران در سازمان­های ورزشی است؛ مانند­: فقدان منابع مالی و انسانی کاردان، فقدان آموزش و حفظ دانش و مهارت میان مدیران ورزشی و رهبری ضعیف در بخشی از دولت و سیاست گزاران.

جامعه ی آکادمیک به دنبال ادامه­ی تلاش برای یافتن  راهی جهت جلوگیری و مقابله با مشکلات مربوط به حفاظت از ورزشکاران است. توصیه هایی ناشی از پژوهش شامل: استاندارد کردن اقدامات حفاظتی، اطمینان حاصل کردن از رهبری در زمینه­ی حفاظت ورزشکاران و ایجاد پیوندهای خارجی با سازمان حفاظت از کودکان مطرح شد. در پاسخ به این نکات، حفاظت از کودکان در واحد ورزش در نظاه پادشاهی متحد در سال 2001 با هدف حفاظت از کودکان و جوانان در ورزش ایجاد شد. به طور خاص، بیشتر ماموریت این واحد کمک به سازمان­های ورزشی برای شناختن مسئولیتشان در حفاظت از کودکان و جوانان در مراقبت از خود است. همچنین استراتژی­های توسعه و استاندارد برای حفاظت کودکان و جوانان و توسعه ی حفظ دانش و مهارت در میان کارکنان و داوطلبان جزء ماموریت این واحد است. طبق دانسته­های ما، این تنها سازمان در نوع خود است که نشان دهنده­ی یک ابتکار قابل توجه در حمایت از جوانان در ورزش است. در کبک والدین و مطالعات انجام شده، نیاز به حفاظت از ورزشکاران در سازمان های ورزشی را حائز اهمیت جلوه دادند. با توجه به نبود حفاظت، مشکلاتی توسط سازمان­های ورزشی ایجاد شده است و فقدان رهبری در این زمینه برای توسعه استراتژی­هایی با هدف پرکردن شکاف­ها، ضروری به نظر می رسد. والدین پیشنهاد کردند که روی عواملی که تاثیر مستقیم روی اجرای اقدامات حفاظتی دارند، تمرکز کنند. مثل: پرورش مدیران ورزشی برای ارائه­ی حمایت از سازمان­­های ورزشی و حصول اطمینان از رهبری در این زمینه. با موفقیت در پیاده سازی این توصیه ها و مقابله با مسائل دیگر، مربوط به حفاظت از ورزشکاران، ایجاد یک مدل مداخله­ای برای حفاظت از جوانان در ورزش یا سازمان­های مشابه UPSU  باید در نظرگرفته شود. قبل از تعیین اقدامات آینده، چهارچوب اساسی نیز باید درک گردد. این مقاله، تجزیه و تحلیل زمینه های قانونی، سیاسی- اجتماعی- فرهنگی حفاظت از جوانان در ورزش کبک است. این پروژه­ی تحقیقاتی بخشی از فاز 1 پروژه­ی گسترده ­تری بود که هدفش جمع­آوری اطلاعات درباره­ی ایجاد عملکرد SPSU ( بودجه، شریک، مدیریت) بود تا امکان راه­اندازی یک سیستم مشابه در کبک بررسی شود. در این مطالعه­ی بزرگتر، 123 سند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. (84 سند سیاسی، دولتی، طرح اجرایی و مدارک حقوقی، 39 سند علمی) بخشی از این مطالعه شامل بررسی و توصیف شرایط فعلی کبک در رابطه با حفاظت از جوانان در ورزش است. نتایج ارائه شده در این مقاله براساس تجزیه و تحلیل مستند 37 سند است. (22 سند علمی، 15 سند سیاسی، دولتی، طرح اجرایی و مدارک حقوقی) تحلیل محتوا برای آنالیز اسناد مکتوب مورد استفاده قرار گرفت. براساس  Jones & Gratton این مهم است که اسناد اولیه مورد شناسایی و بررسی اولیه قرار گیرد و سپس به دنبال این مدارک، اطلاعات هدف گزاری شود. در مطالعه­ی حاضر، اسناد هدفمند مربوط به حفاظت جوانان در ورزش شامل مدارک دولتی، مدارک حقوقی، طرح های اجرایی، سیاست­های دولت در پیشگیری از خشونت در ورزش و زمینه­های دیگر و هرگونه اسناد دیگر که توسط تیم تحقیقاتی مربوط تلقی شود، می باشد. اطلاعاتی از این مدارک و اسناد، مربوط به بدرفتاری جوانان در ورزش و زمینه­های دیگر، سیستم حفاظت کودک، پیشگیری و حفاظت به اندازه برای جوانان در این زمینه­ها ویا هرگونه اطلاعات دیگر که مربوط به مطالعه ی حاضر تلقی شود، جمع آوری شد.

بحث و گفتکو

بر پایه­ی تجزیه و تحلیل ما، 3نتیجه­ی اصلی می تواند راجع به حفاظت جوانان کبک در ورزش ترسیم کرد. اول، به نظر می رسد که توجه بیشتری باید به حفاظت از جوانان در ورزش داده می شد و یک بخش مهم برای حمایت از ورزش و جوانان توسط مقامات مسئول توسعه داده شود. دوم، مکانیزم­های کاربردی و مفید و استفاده از ابزار برای حفاظت بهتر از جوانان در ورزش در کبک وجود دارد، اما کمتر استفاده شده است. در آخر، طرح­های اجرایی و سیاست­های دولت برای حفاظت جوانان در مقابل شکل­های مختلف خشونت، وجود دارد. البته برخی از آنها به طور خاص به زمینه­ی ورزش اشاره ندارد و درمیان آنها پیاده سازی برخی از اهداف و اقدامات در رابطه با ورزش دشوار است. در بخش­های بعدی توضیح دقیق برای نتیجه گیری­های اصلی ارائه خواهد شد.

برای ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
برچسب ها: حفاظت از ورزشکار، خشونت، جوان، سازمان­های ورزشی.، حفاظت از ورزشکار در سیستم ورزشی کبک: تشخیص و ارزیابی، مشکلات و چالش ها،  
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 6 مرداد 1392 توسط دکترقاسم رحیمی
تبلیغات
درباره وبلاگ