تبلیغات
مدیریت ورزشی - رهبری در سازمان های ورزشی غیر دولتی در اسلوونی

مدیریت ورزشی
برنامه ریزی آوردن آینده به زمان حال است

دکتر رحیمی- نسرین بیدلی مهشید نعمت الهی


زمینه: 5/13% درصد امورات داوطلبانه از توان اقتصادی اسلوونی به برنامه فوق آموزش وپرورش اختصاص دارد بنابراین مدیریت این منبع با ارزش از کارهای مهم مدیریت ورزش در اسلوونی محسوب می شود.

هدف: مراد از این مطالعه عبارت است از کشف ویژگی های موجود در هدایت داوطلبانه کارکنان در سازمان های ورزشی غیر دولتی در اسلوونی می باشد.

روش ها:این تحقیق بر اساس نمونه ای طبقه بندی شده از 190 نفر از رهبران سازمان های غیر دولتی ورزش که در بخش های مختلف اسلاوونی به کار مشغول بودند انجام گرفت. سوالی در ارتباط با روش های رهبری بر اساس مدل شرایط مدیریتی Hersay –Blanchard ارائه گردید و از آن برای سنجش سبک های مختلف رهبری استفاده گردید.

نتایج: این مطالعه نشان داد که رهبران سازمان های ورزشی معمولا از سبک فروش استفاده می کنند (42% درصد موارد) پس از آن روش شرکت پذیری (37% درصد) و بصورت روش بیانی (12% درصد) و روش واگذاری (19% درصد) که بندرت مورد استفاده قرار می گیرد. رهبران روش رهبری خود را با توجه به محیط های خاص و مورد نظر تنظیم می کنند. بهرحال آنها با توجه به سطح سواد افراد و شرایط محیطی از روش مورد نظر خود استفاده می کنند و روش مدیریتی بصورت مستقیم بر سازمان های ورزشی موفق دارای شاخص سنجش تأثیر نخواهد داشت. این یافته ها به نتیجه ای منتهی می شود این که مدیریت سازمان های ورزشی غیر دولتی معمولا بصیرت لازم در خصوص اهمیت رهبری در این مقوله را ندارند.

 


نتیجه پایانی

با در نظر گرفتن میانگین نتایج بدست آمده بالا در ارتباط با کل محدوده ورزش اسلوونی. می توان گفت که امورات داوطلبانه نه در سازمان های ورزشی موجب ایجاد رقابت های سودمند در جامعه ما خواهد بود. بنابراین بایستی توجه خاصی به گسترش امکانات آن مبذول شود. یافته های این مطالعه ما را به پیشنهادی جهت تأسیس استراتژی امورات داوطلبانه در ورزش ملی هدایت می کند.

معرفی

رهبری در ورزش بعنوان سنجش از مدیریت ورزش ها

با استفاده از تعریف Chelladura (1994)pis اینکه ورزش ها بعنوان نوعی عرصه مدیریت به حساب می آید و کار آن عبارت است از بهم پیوسته کردن انسان های عادی و منابع مادی با هم در ورزش می باشد و در این راه با استفاده از فن آوری های مناسب و امکانات محیطی بتوان به دست آوردهایی با راندمان بالا و تبادل سرویس های ورزشی مورد نظر دست یافت که بر هماهنگی بعنوان نقش اصلی در مدیریت ورزشی تأکید دارد. فهم درست از "عملکرد فنی" مدیریت (برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل) در تحقق موفقیت کافی نمی باشد. علاوه بر این نیاز به یک مدیریت تأثیر گذار است بگونه ای که بتواند در همکاران نفوذ داشته و با تشویق و ترغیب و راهنمایی بتواند به سمت اهداف مورد دلخواه برسد که بعضی اشخاص آنرا نوعی سیستم اجتماعی می دانند. (Kolteb 1998,Glbson,Ivancenich& Donnelly 1994 ,Schemerhorn, Hunt , Osborn 2004 , Robbins 2005) کار مدیریتی با فهم نیاز به تعقل، روابط بین اشخاص، توانایی های ارتباطی وفنی دارد (Mozina 1994) یک مدیر در اجرای مدیریت خود توانایی ارتباطی و مطلع سازی های مختلفی را بکار می گیرد و همین طور طراحی در نحوه وظیفه کار (Mintzbarg 1989) Sovice(1994) رهبری را یکی از مهم ترین فعالیت های ریاستی در مدیریت ورزش در نظر می گیرد بر اساس مدل ارائه شده او یعنی نفوذ اشخاص گوناگون در موفقیت سازمانی، رهبری دارای تأثیر بالقوه ای بر روی انسانهای مختلف می باشد و در نتیجه این تأثیر بر روی موفقیت های سازمانی نیز تأثیر گذار خواهد بود. این امر بخصوص در زمینه تجارت جهانی دارای اهمیت می باشد که سازمان ها تقریبا به غیر از منابع انسانی در دست یابی به موارد دیگر سهم یکسانی دارند. فواید رقابتی بیشتری از طریق همکاران تازه وارد ایجاد می گردد که شامل آموزش و شیوه رهبری می شود که موجب قدرت سازنده بهتری خواهد شد.

نزدیک به 80% درصد کارکنان شاغل در سازمان های ورزشی غیر دولتی NGO ها در کشور اسلوونی بصورت داوطلب می باشند. کار ارائه شده توسط آنها معادل 65% از کل کار ارائه شده توسط NGOS ها را شامل می شود (Bednarik 1999 , Jurak , Bednank & Kolenc 2007) . تخمین زده می شود که درآمد حاصل از شرکت در کارداوطلبانه توسط NGOS ها معادل 15% درصد از درآمد را تشکیل می دهد. (Bednaik 2000 , Loola) تخمین زده می وشد که کارهای انجام شده توسط داوطلبان معال 5/13% درصد توان اقتصادی خارج از سیستم های آموزشی را شامل شود که برابر 2/81 میلیون یورو یا 0311/0% درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) می باشد.

(Jurak & Bdnank 2006) حجم کارهای داوطلبانه کمتر از کشورهای بیشتر توسعه یافته اروپایی می باشد. (Jurak 2006)با این حال در ارتباط با کارهای داوطلبانه نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) امری قابل قبول می باشد. در ورزش اسلوونی نمی توان برای کارهای داوطلبانه جایگزینی پیدا کرد. هنوز اهمیت این منبع در رهبری آن امری واضح به شمار می رود. این منبع در کیفیت کارهای داوطلبانه مشهود است که (بدنبال ویژگی های آن) در جایی بین دو بیانیه نهایی قرار می گیرد: یک حرفه ای که دستمزد خوبی دریافت می کند. بهتر از آن است که با ظاهری ساده هنوز یک داوطلبت ارزشمند باشد، «بدون حضور داوطلبان ورزش وجود نخواهد داشت. مخصوصا در رقابت های پایین وسطح تفریحی آن». بدون توجه به کیفیت کار انجام شده کار داوطلبانه دارای چنان اهمیتی است بخصوص افرادی که بخواهند در سازمان های ورزشی بدون دستمزد کار کنند بایستی این افراد به حد کافی دارای درک و رشد باشند. Slak (9008) ادعا می کند حتی در ورزش گردشگری نیز مدیرانی وجود دارند که از اطلاعات کافی در خصوص مدیریت در ورزش برخوردار نمی باشند.


برای ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
برچسب ها: رهبری در سازمان های ورزشی غیر دولتی در اسلوونی،  
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 2 مرداد 1392 توسط دکترقاسم رحیمی
تبلیغات
درباره وبلاگ