تبلیغات
مدیریت ورزشی - شناسایی تاثیر محیط فیزیکی نسبت به فعالیت فیزیکی اوقات فراغت در میان نوجوانان است .

مدیریت ورزشی
برنامه ریزی آوردن آینده به زمان حال است

دکتر رحیمی سید رضا حسینی مهشید نعمت الهیانتزاعی:

هدف از این مطالعه برای شناسایی تاثیر محیط فیزیکی نسبت به فعالیت فیزیکی اوقات فراغت در میان نوجوانان است.
 913 مخاطب انتخاب شده که  در سن بین 13 تا17 ساله از چهار ولسوالی در شبه جزیره مالزی از طریق روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند لایه انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که ایمنی محیط زیست در سطح متوسط(جاده شلوغ: 3.51 =
M، sp=1.31؛سگ ولگرد:m=3.46, sp=1.38؛ جرم: m=3.23, sp=1.33) می باشد که بدون ارتباط با درگیری جوانان است. همچنین کشف شد که امکانات ورزشی آنها را از تحت فعالیت های فیزیکی در طول ساعات فراغت خود محدود می کند. (%75) از جوانان امکانات آسان را مورد استفاده قرار می دهند و این منجر به یک ارتباط معنی داری با اوقات فراغت فعالیت بدنی (ltpa) می شود. مفهوم پژوهش نشان می دهد که محیط فیزیکی محوری است به منظور بالا بردن میزان مشارکت جوانان در فعالیت های فیزیکی در وقت آزاد می باشد. بنابراین  پیشنهاد شده است که این فعالیت های فیزیکی می تواند بیشتر از زمان نوجوانان را در صورتی که در محیط انجام شده که امن خلاق راحت و کاربر پسند قرار دارند


معرفی:

فعالیت فیزیکی به صورت رفتار در اولویت فردی از مدت زمان فرکانس و شدت فعالیت است. با توجه به نظریه ی باسرور فعالت های فیزیکی هر جنبشی است که شامل مصرف انرژی است که می توان آن را با ساختار (به عنوان مثال: کلاس های تناسب اندام) غیر ساختاری (به عنوان مثال: جمع آوری توپ های گلف) (به عنوان مثال: تنه زدن به آهسته) و یا برنامه ریزی نشده (به عنوان مثال: بالا رفتن از پله) مقایسه کرد.

با این حال برخی از محققان فعالیت های فیزیکی به پنج دسته طبقه بندی می کنند با توجه به معنای ضمنی فعالیت های فردی اجتماعی و روانی، رفتارهای مبتنی بر زمان و همچنین دسترسی به امکانات و منابع در سه نوبت به انجام یک فعالیت می پردازند مانند فعالیت های سبک حرفه ای، تناسب اندام، اوقات فراغت یا ورزش انجام می دهند.

بحث در مطالعات قبلی به درک کنند اینکه،کودکان و نوجوانان در فعالیت های فیزیکی و بلوغ فیزیولوژیکی و ویژگی های فردی- روانی مانند انگیزه و کنترل حواس اجتماعی و فرهنگی با تمرکز بر پشتیبانی خانواده به خصوص پدر و مادر و دوستان و همچنین جمعیت های اجتماعی می انجامند.افرادی که فعال هستند، کسانی هستند که اغلب فرم پشتیبانی قوی محیط های اجتماعی و فیزیکی خود را دریافت خواهند کرد.هر گروه سنی می تواند به عنوان یک متغیر ثابت برای هر فرد مورد استفاده قرار گیرد، زیرا هر گروه سنی دارای یک الگوی مختلف می باشند.
همانطور که قبلا اعلام شده است ،محیط فیزیکی شامل محیط معتبر و شکل که شامل حمل و نقل زیرساخت های تفریحی و شرایط عمومی مانند محیط طبیعی ایمنی مانند مکان و آب و هوا و همچنین امکانات و تجهیزات می باشد.
در این مطالعه زمینه محیط فیزیکی با اشاره به ایمنی محیط زیست و ورزش و استفاده از امکانات برای تفریح ​​و سرگرمی است که ارائه شده توسط منطقه مدرسه یا شورای محلی و سازمان های ورزشی خصوصی است که توسط جامعه که در آن واقع شعاع پنج کیلومتر یا 30 دقیقه سفر خانه فرم قابل استفاده است.
گیلز وکورتی دونوجوان2002 ورزشی و مطلق2001 را شناسایی کرده اند که مشارکت فعال از بزرگسالان در فعالیت های شدید، با استفاده از حداقل امکانات ورزشی که در مجاورت خانه های خود واقع شده اند در  باشگاه ثبت نام نموده اند . علاوه بر این، استفاده فعال از امکانات ورزشی وابسته به الگوی توسعه زیست محیطی است که از روش بوروکراسی در کنار این واقعیت است که آنها امن و راحت و جذاب هستند. با این حال رضایت والدین نیز تاثیر گذار بر استفاده از امکانات فیزیکی می باشد. این دولت است که پدر و مادر فرزندان خود را از شرکت در ورزش های خاص زمانی که آنها احساس کودک خود را در معرض خطر از هر نوع ضرب و شتم جسمی به ویژه هنگامی که کودک یک دختر باشد.

بنابراین پیشنهاد ما این است که والدین نباید بیش از حد در مورد پتانسیل کودکان خود  و سطح ایمنی حرکت آنها در اطراف زمین بازی نگران باشند .

برای ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
برچسب ها: تاثیر محیط فیزیکی نسبت به فعالیت فیزیکی اوقات فراغت در میان نوجوانان،  
نوشته شده در تاریخ جمعه 14 تیر 1392 توسط دکترقاسم رحیمی
تبلیغات
درباره وبلاگ