تبلیغات
مدیریت ورزشی - تأثیرات گردشگری ورزشی: دیدگاه مردم میزبان شهری

مدیریت ورزشی
برنامه ریزی آوردن آینده به زمان حال است

دکتر رحیمی زهرا سهرابی مهشید نعمت الهی


نانسی هریتز؛ دانشگاه کارولینای شمالی،،ویلمینگتون

کرایگ راس؛ دانشگاه ایندیانا

چکیده             

گردشگری ورزشی یکی از رو به رشدترین بخشها در صنعت گردشگری بوده و به خاطر تأثیرات اجتماعی، محیطی و اقتصادی که بر شهر مقصد دارد توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. تحقیقات قبلی در مورد تأثیرات گردشکری اغلب منحصراً بر گردشگری به عنوان یک کل تمرکز داشته اند و بین انواع گردشگری که ممکن است در یک شهر مقصد وجود داشته باشد تمایزی قایل نشده اند. هدف این مطالعه بررسی این که ساکنان ایندیاناپلیس، ایندیانا، تأثیرات گردشگری ورزشی بر شهر خود را چگونه برداشت می کنند می باشد. کلاً 347  مورد به صورت پرسش نامه از طریق پست برگردانده شد. تحلیل اکتشافی عوامل چهار فاکتور ساختاری از جمله منافع اجتماعی، منافع محیطی و منافع اقتصادی و تأثیرات منفی را مشخص کرد. منافع اقتصادی و اجتماعی پیش بینی کننده حمایت از توسعه گردشگری ورزشی هستند که نشان دهنده تشخیص مزایای گردشگری ورزشی در شهر است؛ از جمله افزایش هویت فرهنگی و فرصت های تعاملات اجتماعی.

مقدمه

صنعت گردشگری به عنوان یک کل در بسیاری از جوانب صنعت خدمات و میهمان نوازی است. هنگامی که گردشگر از هر نوع جاذبه توریستی ( ورزشی یا غیر ورزشی) بازدید می کند انتظار خدماتی مطبوع و فوری را دارد. این امر رابطه اساسی میهمان و میزبان است(Smith,1992). مورفی (Murphy,1985) گردشگری را به عنوان یک پدیده اجتماعی فرهنگی برای میهمان و میزبان تعریف می کند و بیان می کند که " اگر گردشگری شایسته عنوان " صنعت میهمان نوازی" باشد باید از دیدگاه دریچه ها و کارکنان خود نگاه کند تا تأثیرات اجتماعی و اقتصادی که بر جامعه میزبان دارد را بررسی کند." بنابراین مهم است که در مطالعات مربوط به گردشگری تأثیرات اجتماعی گردشگری بر جامعه میزبان نیز بررسی شود (Gibson,2006).

برونت و کورتنی (Brunt and Courtney,1999) در مطالعات خود در مورد پاتوق کوچک گردشگری ساحلی در بریتانیا دریافتند که تأثیرات اجتماعی- فرهنگی روابط بین میزبان و گردشگر می تواند در ساکنان میزبان ظاهر شود و این امر تحت تأثیر نقش خاص آنها یا رابطه آنها با صنعت گردشگری است. کریپندورف (Krippendorf,1987) بیان کرد که عقاید، باورها و انتظارات در مورد گردشگری می تواند بر اساس جمعیت عمومی یا گروه حرفه ای که مورد مطالعه قرار می گیرند نسبتاً متفاوت باشد. وگت و جان Vogt) and Jun,2004) دریافتند که ساکنان عمومی خیلی در مورد انواع مختلف گردشگرانی که از  شهر آنها بازدید می کنند آگاهی نداشته و بنابراین نمی توانند عقاید خود در مورد انواع تأثیری که ممکن است گردشکران داشته باشند را بیان کنند. آندیوتیس و وگهان (Andriotis and Voghan.2003) بیان کردند که درک میانگین ساکنان از انواع مختلف گردشگران ممکن است گنگ ومبهم باشد و ممکن است از انواع گردشگری و نیز حجم بازاریابی آن آگاه نباشند. بنابراین، افرادی که در مناطق خاص زندگی می کنند و در صنعت گردشگری کار می کنند یا سود تجاری دارند می توانند نظرات با ارزش و اطلاعات حرفه ای از انواع مختلف گردشگرانی که از شهر آنها بازدید می کنند ارائه دهند.

بنابراین مشکل این مطالعه بررسی برداشت یک جمعیت شهری درگیر در تجارت گردشگری از تأثیرات اجتماعی، محیطی واقتصادی گردشگری ورزشی و نیز حمایت از گردشگری ورزشی در ایندیاناپلیس، منطقه ای در ایندیانا،می باشد. به طور خاص در این مطالعه پرسش های تحقیقی زیر بررسی شدند:

1-   آیا تأثیرات اجتماعی ، محیطی و اقتصادی گردشگری ورزشی پیش بینی کننده حمایت از توسعه گردشگری ورزشی هستند؟

2-   آیا در نحوه برداشت از تأثیرات اجتماعی، محیطی و اقتصادی گردشگری ورزشی بین سن، جنسیت، مدت اقامت و سطح تحصیلات اعضای کنوانسیون ایندیانا و انجمن بازدید کنندگان(ICVA) تفاوتی وجود دارد؟

در دهه های اخیر، بسیاری از تحقیقات تجربی بر  دیدگاه ساکنان و گردشگران و برداشت آنها از تأثیر گردشگری و استراتژی های مطرح شده برای تأمین ارائه خدمات بهتر تمرکز داشتهاند. هرچند تحقیقات تجربی در مورد تأثیر اجتماعی گردشگری ورزشی بر مردم میزبان محلی محدود است. علاوه بر این، مطالعات کمی بخش بازاریابی گردشگری خاص و تأثیرات آنها بر شهر مقصد را بررسی نموده اند. اهمیت رو به رشد موجود در بررسی های مربوط به تأثیرات گردشگری بر شهر مقصد نیز احتمال حمایت ساکنان از توسعه گردشگری را افزایش داده و سیاستگذاران را قادر می کند کیفیت زندگی مردم را افزایش دهند (Chen,2002).

از آنجا که ایندیاناپلیس، ایندیانا، به توسعه جاذبه ها و منابع گردشگری ورزشی ادامه میدهد، لازم است ادراک صاحبان تجارت و عقیده ساکنان شهر نسبت به توسعه نیز جمع آوری شود. بر اساس مقاله پیرس Pearce,1998)) در نظر نگرفتن عقاید ساکنان یا نادیده گرفتن آنها می تواند نتایج اجتماعی و اقتصادی در پی داشته باشد. در نظر گرفتن این موارد ایجاد توسعه در گردشگری را به خاطر اعتراضات مردمی، نبود حمایت از مأموران توسعه گردشگری و نارضایتی برای کار در این صنعت و نبود اشتیاق برای توسعه گردشگری به تأخیر می اندازد. بنابراین، دیدگاه ساکنان نسبت به توسعه گردشگری ورزشی در ایندیاناپلیس در اولویت است. این موضوع این طرز فکر را به وجود می آورد که  بدون حمایت مردمی " توسعه یک صنعت گردشگری پایدار در میان مردم دشوار است." سازمان گردشگری جهانی سازمان بین المللی (UNWTO) ثابت کرد که برای داشتن یک شهر مقصد گردشگری دائمی تأثیرات اجتماعی ، محیطی و اقتصادی باید بررسی شده و به سطح قابل قبولی برای منفعت ساکنان ، بازدیدکنندگان و تجار برسد(UNWTO,2004).

 میهمان نوازی مردم محلی برای صنعت گردشگری حیاتی است، اما شهر مقصد باید بر اساس نیازهای مردم میزبان توسعه یابد(Andriotis,2005). مورفی (Murphy,1985)  با این موضوع موافقت کرده و اظهار کرد که گردشگری یک صنعت منابع است و نه تنها به منابع طبیعی و فرهنگی بلکه به خوبی سیاست نیز بستگی دارد. این خوب بودن سیاست یک موضوع مهم در تجربه بازدیدکنندگان است؛ زیرا اگر مردم میزبان با بازدیدکنندگان رفتار خصومت آمیز داشته باشند، هیچ جادبه دیگری این بی حرمتی یا خصومت را جبران نخواهد کرد (Murphy,1985) . در نتیجه در سه دهه اخیر مطالعات متعددی در مورد تأثیر گردشگری از دیدگاه ساکنان شهر مقصد انجام شده است که ارتباط بین دیدگاه ساکنان در مورد تأثیر گردشگری و توسعه صنعت گردشگری را مشخص می کند (Andriotis and Vogt,2000) . به عنوان مثال پیرس، موسکارد  و راس بیش از 30 مطالعه که در مورد تأثیر اجتماعی گردشگری بر مردم محلی انجام شده بود را بررسی نمودند. این مطالعات مدلهایی برای بررسی رابطه بین دیدگاه ساکنان، تأثیر گردشگری و حمایت از توسعه گردشگری را توسعه دادند.


برای ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
برچسب ها: تأثیرات گردشگری ورزشی: دیدگاه مردم میزبان شهری،  
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 11 تیر 1392 توسط دکترقاسم رحیمی
تبلیغات
درباره وبلاگ