تبلیغات
مدیریت ورزشی - عوامل پیش بینی کننده تغییر فعالیت فیزیکی دراوقات فراغت از دوره¬ی نوجوانی به جوانی

مدیریت ورزشی
برنامه ریزی آوردن آینده به زمان حال است

دکتر رحیمی - الهه کیانی - مهشید نعمت الهیچکیده :

پیش زمینه :  اندک مطالعاتی عوامل تاثیر گذاربرروی رفتار ناشی ازفعالیت فیزیکی رادر طول تغییر از نوجوانی به جوانی مورد بررسی قرار داده  است .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  این تحقیق، پیوستگی عوامل رفتاری، فرهنگی اجتماعی ، نگرشی و فیزیکی ارزیابی شده در کودکی و نوجوانی رابا فعالیت جسمی در طول تغییر از نوجوانی به جوانی مورد بررسی قرار می دهد.


روش ها :

اطلاعات مربوط به سنین کودکی و نوجوانی (سالهای بین 7-15 ) از تحقیقی در مورد سلامت وتناسب اندام استرالیایی ها در سال 1985 جمع آوری شده است و به قسمت های آمار اجتماعی (وضعیت آمار مردمی و تحصیلات والدین)، رفتاری(سیگار کشیدن، استعمال الکل، تنوع ورزش،  ورزش خارج از مدرسه ) فرهنی اجتماعی (پدر فعال، مادر فعال، خواهر یا برادر بزرگتر،خواهر یا برادر کوچکتر ،زبان گفتاری در منزل) نگرشی (شایستگی ورزشی\خلاقانه، فعالیت فیزیکی\ورزش های لذت بخش مدرسه، ورزش های ) و عوامل جسمی (BMI، زمان صرف شده برای دو 1.6 کیلو متر، پرش طول).

فعالیت های بدنی بین سنین 29-15 در پرسشنامه ثبت شده ای در مورد فعالیت های اوقات فراقت که در سال های 2006-2004، توسط 2048 شرکت کننده انجام شده است،آمده است. از توصیه های بکار رفته برای کودکان وبزرگسالان در این مقاله استفاده شد تا شرکت کنندگان را در طول تغییر از نوجوانی به جوانی به سه دسته کاملا فعال، نیمه فعال، کاملا غیر فعال طبقه بندی کنیم.

دستاوردها:

برای زنان شایستگی ورزش های انجام شده در دوران کودکی و نوجوانی به طور قابل ملاحظه ای با فعالیت شدید و مستمر در رابطه بود. سیگار کشیدن و داشتن خواهر و برادر کوچکتر پس از درنظر گرفتن عوامل فیزیکی و نگرشی با فعالیت دائم رابطه عکس داشت.

در مردان عواملی از قبیل ورزش در خارج از مدرسه، داشتن پدری فعال، و لذت نبردن از ورزش در مدرسه با فعال بودن در نوجوانی در رابطه بود.

زمان صرف شده برای تکمیل دویدن 1.6 کیلومتر با فعال بودن در نوجوانی رابطه معکوس داشت.

نتیجه :

شایستگی انجام ورزش (زنان) و تناسب قلبی تنفسی، ورزش کردن خارج از مدرسه، داشتن پدر فعال(مردان)، در کودکی و نوجوانی به طور مستقیم با فعال بودن در دوره انتقال از نوجوانی به جوانی تاثیرگذار بوده است.

زمینه :

مزایای فعالیت بدنی منظم به خوبی تثبیت شده است، و شرکت کردن در فعالیت های بدنی منظم در طول زمان با کاهش در مسائل اخلاقی همراه بوده است.

مطالعات طولانی کاهش در فعالیت جسمانی را با افزایش سن (5-3) از پایین به سطوح متوسط در سراسر طول عمر نشان می دهد .مقیاس های تناسب اندام تداوم طولانی ترس را نسبت به فعالیت بدنی نشان می دهد (6-3). مطالعات، یک کاهش را در میزان شرکت در فعالیت فیزیکی در طول نوجوانی نشان می دهد. و همچنین تفاوت در شرکت در فعالیت های بدنی را برای مردان و زنان نشان می دهد (9-4).

مطالعات طولانی مدت درباره نوجوانان با مقیاس های مکرر درباره فعالیت بدنی نشان می دهد که تنها یک اقلیت از مردم به عنوان ورزشکاران مسر می باشند (11-10). در یک بررسی درباره جوانان با سن های 17 و 16 و 18 تنها % 19 از پسران و% 2/11از دختران به عنوان ورزشکاران مسر طبقه بندی شدند.

در یک بررسی نیوزلندی طولانی مدت، نشان می دهد که در تنها % 8/5 از زنان و %8/15 از مردان به توصیه ورزش کردن در سن 15 و 18 عمل کرده اند (11).

تغییر از اواخر نوجوانی و جوانی موقعیتی حساس از لحاظ تغییر اجتماعی می باشد که با تعدادی رویدادهای مهم زندگی در ارتباط می باشد. محققان فعالیت بدنی، به تحقیقات بیشتری درباره­ی رفتارهای فعالیت فیزیکی در طول تغییرات زندگی پرداخته اند (12) .

مطالعاتی درباره­ی پیشگویی های دوران کودکی نسبت به فعالیت فیزیکی و جسمی در کودکی یا دربزرگسالی (7.14 )، اندازه های مناسب جسمی (3.17 ) هیچ کدام از بررسی ها، درباره کلیه این مقیاس ها تحقیق نکرده اند و بر روی تغییر از نوجوانی به جوانی تمرکز کرده اند. ما قادر به کشف ارتباط بین عوامل آماری اجتماعی، رفتاری، فرهنگی اجتماعی، نگرشی، و عوامل فیزیکی که در کودکی و نوجوانی اندازه گرفته شده اند، بودیم.


برای دریافت کامل مطلب کلیک کنید.ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات علمی، 
برچسب ها: عوامل پیش بینی کننده تغییر فعالیت فیزیکی دراوقات فراغت از دوره¬ی نوجوانی به جوانی،  
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 تیر 1392 توسط دکترقاسم رحیمی
تبلیغات
درباره وبلاگ