تبلیغات
مدیریت ورزشی - تعهد اخلاقی برای حفظ میراث از طریق امکانات ورزشی و تفریحی

مدیریت ورزشی
برنامه ریزی آوردن آینده به زمان حال است

دکتر رحیمی - اعظم سلیمانی - مهشید نعمت الهی

چکیده :

حفظ میراث از طریق پروژه های نوسازی امکانات ورزشی و تفریحی یک پدیده ی جدید است.عموما حوزه های ورزشی و تفریحی را به صورت حفظ اشیاء فرهنگی یا به صورت میزبانهایی برای میراث در نظر نمی گیریم.با این حال به نظر می رسد آنها منابع مهمی از میراث برای جوامع و ملل طرفدار می باشند.امکانات دارای توانایی حفظ میراث می باشند.

هدف این مقاله بررسی دیدگاه فیلسوف معاصر پیتر سینگر راجع به تعهد اخلاقی برای تاکید براحتمال حفظ میراث از طریق شیوه های مدیدیت امکانات تفریحی و ورزشی می باشد.استدلال می کنیم که جوامع و موسسات ممکن است دارای تعهد اخلاقی برای حفظ میراث از طریق امکانات تفریحی و ورزشی به علت ارزشی که آنها دارا هستند می باشند.همین طور حفظ به صورت فعالیت مدیریتی برای تائید گزارشات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی باقیمانده تعریف و چهارچوب بندی شده است.

کلید واژه ها:

میراث ، امکانات ورزشی ، تعهد اخلاقی

 

برای دانلود مطلب کلیک
کنیدادامه مطلب

برچسب ها: میراث، امکانات ورزشی، تعهد اخلاقی،  
نوشته شده در تاریخ جمعه 7 تیر 1392 توسط دکترقاسم رحیمی
تبلیغات
درباره وبلاگ