تبلیغات
مدیریت ورزشی - مدیران و مربیان کارآمد

مدیریت ورزشی
برنامه ریزی آوردن آینده به زمان حال است

سالیان درازی ، نقش مدیر در یك سازمان را مانند یك فرمانده برای لشكر تحت فرماندهی اش می دیدند.

با تغییر نگرش مدیریت ، امروزه دیگر مدیر یك فرمانده ، یك كنترل كننده ، یا یك پلیس نیست ؛ بلكه نقش مدیر بیشتر شبیه نقش یك مربی در یك تیم ورزشی ، یك مرشد برای مریدان یا یك معلم برای دانشجویانش می باشد.

كن بلانچارد ، صاحب نظر پر آوازه مدیریت و دان شولا ، مربی فوتبال میگویند:

این باور كه مدیر یك فرمانده ، یك كنترل كننده یا یك پلیس نیست بلكه یك تربیت كننده ، یك رشد دهنده و یك تعلیم دهنده است.

سالیان درازی ، نقش مدیر در یك سازمان را مانند یك فرمانده برای لشكر تحت فرماندهی اش می دیدند.

با تغییر نگرش مدیریت ، امروزه دیگر مدیر یك فرمانده ، یك كنترل كننده ، یا یك پلیس نیست ؛ بلكه نقش مدیر بیشتر شبیه نقش یك مربی در یك تیم ورزشی ، یك مرشد برای مریدان یا یك معلم برای دانشجویانش می باشد.

كن بلانچارد ، صاحب نظر پر آوازه مدیریت و دان شولا ، مربی فوتبال میگویند:

این باور كه مدیر یك فرمانده ، یك كنترل كننده یا یك پلیس نیست بلكه یك تربیت كننده ، یك رشد دهنده و یك تعلیم دهنده است.

 

COACH مربی

هر حرف آن در زبان انگلیسی آغازگر عنوان یكی از كیفیت هایی میباشد كه در رهبران كار آمد وجود دارند:

Conviction-Driven-عقیده مندی :            هیچگاه بر سر باورهای خود مصالحه نكنید.

Overlearning- یادگیری فراوان :                   آنقدر تمرین كنید تا كامل شوید.

Audible Ready- گوش به زنگ :                  بهنگام دگرگون شوید.

Consistency- پایداری :                               هشیارانه به كنش ها واكنش نشان دهید.

Honesty Based رادمردی :                      گفتارتان را كردار كنید. 

 

دان شولا : در یك كلام ، مربیگری رمز پیروزی است.

 

گام نخست : عقیده مندی

رسالت و تعهد ویژه خود را تعیین كنید.

اگر برای خود رسالت ویژه ای بر نگزینید ، به مردامی خواهید افتاد.

اندیشه پیرامون تان را جویا شوید به دیدگاهی مشترك برسید ، آنگاه خواهید دید كه همگی با آهنگ یك طبل رژه خواهند رفت. اگر باورهای استوار ، هدف مشخص و مرزهای روشنی نداشته باشید ، نمی توانید رهبر پیروزمندی شوید.

مربی گری پیروزمندانه در گرو ثبات قدم و برخورداری مربی از باورهای دیرپا می باشد.

اگر می خواهید مربی خوبی شوید ، ابتدا دانش و زیبایی های بازی را كنار بگذارید و به خواست راستین خود بپردازید .

باورها به بار می نشینند و باورهای نامناسب به كاركرد نامناسب می انجامند.

هدف را به درستی به همگان بشناسانید.

شخصیت ، سر جمع باورها و كردار انسان است.

 

گام دوم: یادگیری فراوان

رهبران كارآمد تیم خود را به تمرین كامل وا می دارند.

اگر می خواهید در دنیای رقابتی امروز بهترین باشید ، بایستی خود و یارانتان سخت بكوشید.

یادگیری فراوان به معنای پیدایش مهارت و اعتماد لازم در بازیكنان و آمادگی برای انجام یك بازی بزرگ است. كافی نیست كه به گام های بالا روندگان خیره بشویم- بایستی خودمان تیر نردبان را بالا رویم.

 

 

گام سوم : گوش به زنگ

در دنیای امروز ، هیچ چیز ثابت و تغییر ناپذیر نمی ماند. گوش به زنگ بودن به معنای آمادگی برای دگرگون سازی برنامه بازی یا راهبردها به هنگام نیازاست.

رهبران كارآمد ، پیروان وتیم های آنان ، پیوسته برای دگرگونی به هنگام نیاز آماده اند.

ورود به جنگ ، نیاز به راهنما و پیروزی ، نیاز به مشاوران بسیار دارد.

 

گام چهارم : پایداری

واكنش رهبران كارآمد به كاركرد خوب ، قابل پیش بینی است.

پایداری تكرار پیوسته یك راه نیست ، رفتار یكسان در وضعیت های مشابه است.

رفتار از پیامد و پاسخ دریافتی تاثیر میپذیرد.

برای آنكه افراد را به انجام كارخوب وا دارید برای دیدن كاركرد خوب آنان در كنارشان باشید.

شناسایی و تایید كاركرد خوب ، از مهمترین بخش های وظیفه مربیگری است.

اشتباه كوچك وجود ندارد و باید كار را متوقف وآنچه نادرست انجام شده به صورت درست تكرار كرد. اینكار موجب تمركز افراد بر رفتارشان می گردد.

 

.

 

گام پنجم : رادمردی

رهبران كارآمد سخت درستكارند و با دیگران كنش و واكنش روشن وسنجیده ای دارند

یكی از موضوعات حساس مدیریت در كشور ما ، نبوداحترام و مسئولیت پذیری است.

انسان برجسته می خواهد كه به خطای خود اقرار كند و در پی اصلاح آن برآید.

لازمه مربی خوب بودن این است كه همه پسندبودن را فدا كنید و با انجام درست كارها ، احترام دیگران را بدست آورید.

نتیجه معتبر ، پلی است بر دره موجود میان گفتار وكردار

یكی ازخرد كننده ترین ویژگی ها كه در مدیران می تواند بوجود آید خودبینی است.

بهترین الگو آن است كه بهترین لیگ ، بهترین داور و بهترین تشكیلات را دارد.

سخن آخر :

نكته برجسته در مربیگری ، باور كردن كسی است ، سپس دست به كار شدن و یاری رساندن به او تا برترین توان و بازده خود را آشكار سازد.ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 12 خرداد 1388 توسط دکترقاسم رحیمی
تبلیغات
درباره وبلاگ