تبلیغات
مدیریت ورزشی - تکنیک های موثر در فوتبال

مدیریت ورزشی
برنامه ریزی آوردن آینده به زمان حال است

این  بخش به دریبلینگ، فریب دادن(وانمود كردن به ...)، پاس دادن، و شوت كردن می پردازد كه تمرین تكنیكی را شامل می شود.

قسمت اول مفاهیم اصلی را در بردارد و شامل تكنیكهای اصلی فوتبال می شود. در حالی كه قسمت دوم تمرینات ساده ای را برای طراحی كردن تمرینات بطور اختصاصی در بر دارد، برای هركدام از  تكنیكها كه شامل تمركز،هماهنگی،كنترل توپ و هد زدن می باشد.

اصولاً این تمرینات ساده پیشنهاد می شوند.

همانطوری كه یك مربی توانایی ارزیابی بازیكنان را دارد و تصمیم می گیرد كه چه تمرینی را برای    آنها طراحی كند، البته با تغییرا ت كوچك ،اضافه كردن قوانین و قواعد تمرینی تمرین را سخت تر یا ساده تر كنید.ما بعضی نكات را جهت كمك به شما در سازماندهی این تمرینات و استفاده از انها را به شما ارائه خواهیم كرد.

این  بخش به دریبلینگ، فریب دادن(وانمود كردن به ...)، پاس دادن، و شوت كردن می پردازد كه تمرین تكنیكی را شامل می شود.

قسمت اول مفاهیم اصلی را در بردارد و شامل تكنیكهای اصلی فوتبال می شود. در حالی كه قسمت دوم تمرینات ساده ای را برای طراحی كردن تمرینات بطور اختصاصی در بر دارد، برای هركدام از  تكنیكها كه شامل تمركز،هماهنگی،كنترل توپ و هد زدن می باشد.

اصولاً این تمرینات ساده پیشنهاد می شوند.

همانطوری كه یك مربی توانایی ارزیابی بازیكنان را دارد و تصمیم می گیرد كه چه تمرینی را برای    آنها طراحی كند، البته با تغییرا ت كوچك ،اضافه كردن قوانین و قواعد تمرینی تمرین را سخت تر یا ساده تر كنید.ما بعضی نكات را جهت كمك به شما در سازماندهی این تمرینات و استفاده از انها را به شما ارائه خواهیم كرد.

تمرینات دریبلینگ و فریب

ترتیب وچیدن

مرتب نمودن  وضعیت كونزها

این تمرین بر اساس چهارمسیردریبلینگ از ایستگاه به ایستگاه، كه با تعیین تمرینهای تكنیكی مختلف در هر مسیر طراحی شده است.

در هر ایستگاه گروهی از بازیكنان با توپ كار می كنند.(بازی می كنند.)

توالی و ترتیب

با اشاره مربی اولین بازیكن شروع به حركت برای دریبل زدن می كند.

مسیر 1:دریبل ازبین كونزها به شكل مثلثی

مسیر 2: دریبل از بین موانع به شكل یك ایكی باز

مسیر 3:دریبل به صورت تناوبی از بین كونزها

مسیر 4: دریبل با تمام سرعت و برگشت به ایستگاه اول

تغییرات:

به  جای انجام فریب (کنترل وتغییر مسیر،حالت و فریب برای شوت زدن،فربی دادن) و یا تركیبی از هر كدام را انجام دهند.

 

ایستگاه دریبلینگ 2:

ترتیب چیدن كونزها مانند تمرین قبل با تفاوت در هر مسیر

ترتیب:

 با اشاره مربی اولین بازیكن شروع به حركت برای دریبل زدن می كند.

مسیر 1: دریبلینگ سالم از بین مخروطها

مسیر2: دریبلینگ كامل از بین دو مخروط

مسیر 3:دریبل از بین سه دروازه كوچك بوسیله ضربه زدن به توپ

مسیر4: دریبل با تمام سرعت و برگشت به ایستگاه اول

  نكات تمرینی:

برای توسعه مربی ایستگاههای نا منضم و شلوغی را بدون ترتیب طراحی می كند.

برای بهره گیری بهتر دو تا سه بازیكن را در هر ایستگاه قرار می دهد.

پاس و شوت

مرتب نمودن (سازماندهی):

استفاده از چهار كونز در محدوده 4 تا 6 یاردی

بازیكنان از دو گروه با تعداد مساوی هر گروه پشت یك كونز می ایستند. نفر اول هر گروه دارای توپ است.

توالی تمرین(چگونگی تمرین):

بازیكن كونزها را دریبل می زند.

سپس سپس توپ را مستقیم پاس داده و پس از پاس شروع به دویدن و برگشت به امحل استقرار اولیه می نماید.

برای از دست ندادن توپ هنگام دریبل و پاس بازیكن نیاز به توجه به فضای اطراف خود دارد.

پس ازپاس دادن  بازیكن به مربع دیگر رفته بدون آن كه نظم تمرینی بر هم بخورد.

 

بازی پاس 2

مرتب نمودن (سازماندهی):

مانند تمرین قبلی

توالی تمرین(چگونگی تمرین):

بازیكن به سمت كونز مقابل خود شروع به دریبل می نماید.

سپس به صورت مورب به بازیكن بعدی پاس داده وبه صورت مستقیم به سمت گروه خود بر می گردد.

تغییرات:

قراردادن نیمكت  در قسمت كونزهای دور .بازیكن قبل از پاس دادن یك پاس دیواری را انجام دهد.

 بازی پاس3

مرتب نمودن (سازماندهی):

مانند تمرین قبلی

ابتدا دو بازیكن به سمت كونزهای دور به صورت مورب دریبل زده و آنها را دور می زنند.

سپس با یك پاس مستقیم به بازیكن بعدی به سمت محل اولیه شروع به دویدن می نمایند

با پیشرفت بازیكنان،بازیكنان اول هر گروه دارای توپ خواهند شد.ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 12 خرداد 1388 توسط دکترقاسم رحیمی
تبلیغات
درباره وبلاگ