تبلیغات
مدیریت ورزشی - درس های مدیریتی- ارتباط

مدیریت ورزشی
برنامه ریزی آوردن آینده به زمان حال است

 

 

 

 

 در عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند.  

می گویند خارپشتها وخامت اوضاع رادریافتند تصمیم گرفتند دورهم جمع شوند و بدین ترتیب همدیگررا حفظ کنند...  

وقتی نزدیکتر به هم بودند گرمتر میشدند ولی خارهایشان یکدیگررا زخمی میکرد

بخاطرهمین تصمیم گرفتند ازهم دور شوند ‫ولی از سرما یخ زده و میمردند...

ازاینرو مجبور بودند یا خارهای دوستان را تحمل کنند، یا نسلشان منقرض شود.

پس دریافتند که بهتر است باز گردند و گردهم آیند و آموختند که : با زخم های کوچکی که همزیستی با کسان بسیار نزدیک بوجود می آورد زندگی کنند ، چون گرمای وجود دیگری مهمتراست...

و این چنین توانستند زنده بمانند...

بهترین رابطه این نیست که اشخاص بی عیب و نقص را گردهم می آورد بلکه آن است هر فرد بیاموزد با معایب دیگران کنارآید و خوبیهای  آنان را تحسین نماید...   ادامه مطلب

طبقه بندی: اطلاعات عمومی، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 20 بهمن 1389 توسط دکترقاسم رحیمی
تبلیغات
درباره وبلاگ