تبلیغات
مدیریت ورزشی - معرفی کتاب مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

مدیریت ورزشی
برنامه ریزی آوردن آینده به زمان حال است

مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

بیشتر مردم وقتی وارد یک مجموعه ورزشی می شوند، اغلب از فعالیت ها واقدامات مسئولین استادیوم قبل و بعد از مسابقه اطلاعی ندارند، اقداماتی که همگی در جهت ایجاد یک تجربه لذت بخش برای آنهاست. مدیران تاسیسات ورزشی نه تنها به دنبال موضوعاتی همانند حفاظت و نگهداری استادیوم بلکه مسائل حیاتی تر نظبر به کارگیری نیروهای مجرب برای برگزاری رویدادهای مختلف می باشند. بکر بودن این اثر از آن جهت است که به مدیران تاسیسات ورزشی کمک می کند تا تصمیمات مناسبی را  در همه زمینه های مدیریت تاسیسات ورزشی اتخاذ نمایند. این کتاب شامل اطلاعات جامعی از مسئولیت های مختلف مدیران اماکن ورزشی است و می تواند دانش و مهارت های اساسی آنها را در رمینه های برنامه ریزی تاسیسات، انتخاب مکان و طراحی و ساخت سیستم های مورد نیاز تاسیسات، اقدامات و نگهداری مدیریت اداری شامل ؛ بازاریابی و فروش، امورمالی و بودجه بندی، منابع انسانی و مباحث برنامه ریزی مسابقه ، امنیت و روندهای اجرایی افزایش دهد.

این کتاب در قطع رحلی و شامل 540 صفحه  می باشد

مترجم: دکتر قاسم رحیمی

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان- 1389

 ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ جمعه 15 بهمن 1389 توسط دکترقاسم رحیمی
تبلیغات
درباره وبلاگ