تبلیغات
مدیریت ورزشی - نمرات درس سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

مدیریت ورزشی
برنامه ریزی آوردن آینده به زمان حال است

 نام

نمره 

افشاری

5/13 

آقا قزوینی 

5/19 

 بهرامیان

15 

 پوراحمد

14 

 تجلی

15 

 جعفریان

18 

 جمالی

17 

 جهانگیری

5/15 

 حسینی

19 

 دهقانی

25/13 

 دیهیم نیا

14 

 رجایی

5/17 

 رئوفی

10 

 رئیسی

10 

 شجاعی

13 

 شفیعی

9- 

 شهریاری

5/13 

 شیروانی

16 

 صادق زاده

10 

 عاطفی نیا

14 

 عبدالله پور

18 

 عبداللهی

5/13 

 علی محمدی

75/12 

 فیضی

5/9- 

 قاسمی

5/13 

 قجاوند

15 

 قوامی

25/18 

 کوزه دانی

5/15 

 کیانی

12 

 کیشی

5/15 

 گلشیرازی

18 

 محسنی چلک

5/13 

 محسنی

5/15 

 محمد باغبان

15 

 مرادی

5/10 

 مظفری

16 

 موسوی

25/12 

 مهدی پور

16 

 میری تنها

14 

 نسرین

5/19 

 واعظی

15 

 هادی

18 

 هاشم زاده

25/14 

           یزدانی                             5/15

چناچه نظر خاصی دارید درج فرماییدادامه مطلب

طبقه بندی: اطلاعات دانشجویی، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 23 خرداد 1388 توسط دکترقاسم رحیمی
تبلیغات
درباره وبلاگ